Kampagneteori

Kampagneteori

Ordet kampagne kommer af det franske ord ”campagne” som er afledt af latinsk ”campus”, der betyder slette eller slagmark. Netop det at drive en kampagne kan sammen lignes med at være på en slagmark; det gælder om stå øverst. For en kampagne gælder det dog blot om at stå øverst i folks bevidsthed.

 

Typer af kampagne

 

Der findes flere forskellige typer kampagner, der hver især har deres eget formål:

 

Reklamekampagne: Bruges til at sælge et eller flere produkter.

 

Politisk kampagne: Bruges til få folk til stemme på et bestem politisk parti.

 

Hvervekampagne: Bruges til at få folk til at melde sig til noget. F.eks. Militæret eller en bestemt uddannelse.

 

Imagekampagne: Bruges til at skabe et bestemt image for en virksomhed, organisation eller en enkelt person.

 

Oplysnings- og informationskampagne: Bruges til at gøre opmærksom på, eller advare om noget, for at få folk til at ændre adfærd.

 

 

Sepstrups kampagnemodel

 

For at en kampagne bliver succesfuld, er det vigtigt at man har gjort sit forarbejde grundigt inden man sætter kampagnen i gang. Man er derfor nødt til at have fuldstændigt klarlagt hvem målgruppen er og hvordan man når ud til den. Valget af medier og samspillet mellem dem er også vigtig, i det at man skal sørge for at man for budskabet ud så bredt som muligt.

En model til at lave en succesfuld kampagne er Sepstrups kampagnemodel.