Målgrupper

Målgrupper

Målgruppe segmenteringsværktøjer

 

Når man har fundets sin målgruppe kan det være en fordel finde hvilket segment målgruppen hører til. Da det at vide hvordan ens målgruppe Generelt tænker om forskellige emner, kan hjælpe en til at vide hvordan man bedst rammer ens målgruppe. Hertil findes der 3 værktøjer som man kan bruge til at segmenterer sin målgruppe.

 

 

Minerva

 

Minerva modellen er et segmenteringsværktøj der er delt op i fem segmenter det grønne, blå, lilla, lyserøde og grå segment. De er opdelt over to akse den lodrette akse med de mere moderne personer opad og de traditionelle nedad, og den vandrette akse med de mere pragmatiske personer til venstre og de idealistiske personer til højre.

 

Personer placeret i det grønne segment lægger oppe til højre som moderne idealistiske og har derfor værdier så som liberalisme, miljø og lighed.

 

Det blå segment lægger oppe til venstre som moderne pragmatisk og er derfor med værdier som resultater, magt og teknologi.

 

Det lilla segment ligger nede til venstre mellem det pragmatiske og det traditionelle og det består af værdier status, nationalisme og materialisme.

 

Det lyserøde segment ligger nede til højre og består af de idealistiske og de traditionelle med værdier så som naturglæde, religion, familie og komfort.

 

Det grå segment lægger i midten og personerne i denne gruppe passer ind i alle grupperne hvilket er grunden til at det grå segment ikke kan defineres som andet end en middelgruppe.

 

 

 

Gallup

 

Gallup kompasset er et segmenteringsværktøj der er delt op i otte segmenter: Moderne Moderne-Individ, Individ, Traditionelt-Individ, Traditionelt, Traditionelt-Fællesskab, Fællesskab og Moderne-Fællesskab.

 

Hvor ”kompasset” er en skala der går fra moderne til traditionel og fra fællesskab og individ.

I hvilket det moderne indebærer de Teknologisk orienterede, de globale og de mere forandringsparate.

Modsat er de Traditionelle som er skeptiske på teknologi, ”Gamle” dage og fokuserer mere på det lokale samfund.

Fællesskab fokuserer på den sociale ansvarlighed, medmenneskelighed og økologi.

Mens Individerne er mere liberalistiske, har den enkelte person i centrum frem for gruppen og mere på at bruge af materialismens glæder.

 

Mosaic

 

Mosaic-modellen er en kompleks opdeling af de danske husstande baseret på statistiker over bopæl, indkomst, alder, værdier og holdninger. Den er delt op i 8 livsstilsgrupper der igen er opdelt i 32 person filer som er beskrevet med alt fra medievaner til forbrugsmønstre. Et eksempel herpå er conzoom som har en detaljeret håndbog over Danmark.